01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.10.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 21 388 млн грн.

Чи має право казначейство вимагати, крім річного плану державних закупівель, протоколи тендерного комітету чи будь-який інший документ де буде відображено предмет закупівлі вартість якого є нижчою за суму зазначену у пункті 5 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року N 921.

5 березня 2009

Відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження форм Річного плану закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 20.06.06 № 218-р (із змінами), до річного плану державних закупівель вимагався додаток, в якому зазначалися предмети закупівель, вартість яких нижча за суми, зазначені в частині першій статті 2 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (далі - Закон).

З 2 квітня 2008 року цей Закон втратив чинність.

Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 08.04.08 № 200-р розпорядження від 20.06.06 № 218-р визнано таким, що втратило чинність.

На сьогоднішній день, відповідно до пункту 9 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 № 1017) (надалі - Положення) координацію закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснює Мінекономіки — спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади.

Згідно з пунктом 10 Положення, до функцій Мінекономіки належить розробка та затвердження форми річного плану державних закупівель.

Згідно Інструкції щодо заповнення форми річного плану державних закупівель,    затвердженої    наказом    Міністерства    економіки    України    від 01.07.2008 №252 встановлено, що у разі, якщо очікувана вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) є нижчою ніж 100 тис. гривень, а робіт — 300 тис. грн., то такий предмет закупівлі за позиціями річного плану державних закупівель не відображається.

Враховуючи вищевикладене, зазначаємо, що правових підстав вимагати від розпорядників/одержувачів бюджетних коштів додаток до річного плану державних закупівель та інших підтвердних документів {окрім укладеного договору), подання яких не передбачено законодавством у сфері державних закупівель, у органів Державного казначейства України немає.

Разом з цим, найближчим часом очікується прийняття Міністерством економіки України наказу в новій редакції.

Тому, доцільно слідкувати за зміною нормативного акту.