01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.11.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 14 645 млн грн.

Щодо правомірності здійснення видатків

5 березня 2009

Відповідно до Роз'яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджених наказом Державного казначейства України від 04.11.2004 №194 (в редакції від 08.12.2006 №330), одержувачі бюджетних коштів здійснюють капітальні видатки за КЕКВ 2410 „Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)", а поточні видатки за КЕКВ 1310 „Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".

Придбання приміщення за своєю економічною сутністю відноситься до капітальних видатків, а оплата послуг, пов'язаних з виготовленням та оформленням документів на це приміщення, - до поточних видатків.

Враховуючи викладене вище, видатки на придбання приміщення для одержувача бюджетних коштів повинні проводитись за КЕКВ 2410, а оплату послуг, пов'язаних з виготовленням та оформленням документів на це приміщення, необхідно здійснювати за КЕКВ 1310.