01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.09.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 27 085 млн грн.

Щодо здійснення попереднього фінансового контролю

5 березня 2009

Органи Державного казначейства України відповідно до пункту 2.11 наказу Державного казначейства України від 09.08.2004 № 136 "Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України" не реєструють зобов'язання при відсутності документів, які підтверджують факт узяття зобов'язання.

До підтвердних документів при реєстрації зобов'язань по відшкодуванню витрат на службові відрядження, господарських та інших витрат належить заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, реєстр авансових звітів, копії наказів на відрядження, рахунки, квитанції, накладні.

Щодо порядкового номеру заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, наказом Державного казначейства України від 25.04.2004 №89 встановлено форму зазначеного документу, якою не передбачено присвоєння їй номеру.