01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.10.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 21 388 млн грн.

Чи має право сільська рада затверджувати бюджетні призначення та проводити видатки на утримання дитячих садків, будинків культури, бібліотек, амбулаторій, ФАПів за окремими реєстраційними рахунками відкритими на ім’я сільської ради?

5 березня 2009

Згідно із Бюджетним кодексом України будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Статтею 88 Бюджетного кодексу України визначено перелік видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Відповідно до вищевказаної статті з сільського бюджету можуть здійснюватись видатки на дошкільну освіту, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, сільські палаци культури, клуби та бібліотеки.

Порядком складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2008 р. №1467 визначено, що розпорядники нижчого рівня та одержувачі включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них.

Якщо бюджетна установа (дитячий садок, будинок культури, амбулаторія, ФАП) є юридичною особою, здійснює самостійно господарську діяльність і веде бухгалтерський облік таких операцій, вона включається до мережі сільської ради і відкриває реєстраційні рахунки на своє ім'я на правах розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня.

Якщо бухгалтерський облік операцій дитячих садків, будинків культури, амбулаторій та ФАПів, які розташовані на території громад, ведеться бухгалтерією сільських рад, то сільська рада, як головний розпорядник бюджетних коштів, складає мережу, в якій зазначаються коди тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (далі - КТКВМБ), які будуть здійснюватись сільською радою. Для здійснення видатків на утримання дитячих садків, будинків культури, бібліотек, амбулаторій та ФАПів сільська рада має відкрити рахунки за відповідними КТКВМБ на своє ім'я та надавати фінансові документи за своїми підписами.