01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.10.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 21 388 млн грн.

Щодо оформлення, подання реєстраційної картки розпорядника ( одержувача) бюджетних коштів відокремленим структурним підрозділом юридичної особи для присвоєння кодів та занесення інформації про даний підрозділ в мережу установ та організацій, для подальшого відкриття бюджетного рахунку та рахунку для зарахування коштів по спецфонду за надані послуги

9 лютого 2009

Запитання: Просимо надати роз’яснення та рекомендації щодо оформлення, подання реєстраційної картки  розпорядника ( одержувача) бюджетних коштів відокремленим структурним підрозділом юридичної особи для присвоєння кодів та занесення інформації про даний підрозділ в мережу установ та організацій, для подальшого відкриття бюджетного рахунку та рахунку для зарахування коштів по спецфонду за надані послуги. При райдержадміністрації утворено управління будівництва та архітектури, в склад якого входить два відділи: відділ будівництва ( утримується за спецкошти) і відділ архітектури (налічує два державні службовці та працівники, які утримуються за спецкошти). Відділ архітектури зареєстрований відповідно до вимог чинного законодавства, має статус відокремленого структурного підрозділу, документацію, яка зазначена у ч. 4 п. 2. наказу Держказначейства від 08.05.2008 р. № 152 ( зміни до наказу № 221).

 

 

Відповідно до пункту 2.1 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.04 №89, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.06.04 за №716/9315, до мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів можуть бути включені відокремлені підрозділи, які розташовані на різних адміністративних територіях.

Крім того, відповідно до вищезгаданого Порядку розпорядником коштів третього ступеня визначається бюджетна установа, яка не має власної мережі.

Відкриття рахунків в органах Державного казначейства України відповідно до пункту 2 глави 4 Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 02.12.02 №221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.02 за №976/7264, передбачено відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів, які розташовані на різних адміністративних територіях.

У зв’язку з вищезазначеним, Відділ архітектури (відокремлений структурний підрозділ розпорядника коштів, розташований на одній адміністративній території) не може бути включений до мережі Управління будівництва та архітектури районної державної адміністрації (розпорядника коштів третього ступеня) та не має права відкрити в управлінні Державного казначейства України спеціальний реєстраційний рахунок з обліку операцій з власних надходжень бюджетних установ.