01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.09.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 27 085 млн грн.

Щодо термінів подання до територіальних органів ДКУ затверджених паспортів бюджетних програм

29 сiчня 2009

Запитання:

 

Відповідно до ст 26 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік" Державне казначейство України відкриває бюджетні асигнування головним розпорядникам бюджетних коштів виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм (крім  загальнодержавних видатків). Коли необхідно надати до теріторіальних органів держказначейства затверджені паспорти бюджетних програм на 2009 рік?

 

Відповідь:

 

Відповідно до пункту 6 Правил складання паспортів бюджетних програм, квартального та річного звіту про їх виконання, а також здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 “Про паспорти бюджетних програм” (зі змінами), паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та Мінфіну в трьох примірниках у місячний строк від дня набрання чинності Закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Згідно з пунктом 9 цих Правил головний розпорядник у тижневий строк від дня затвердження наказу про паспорти бюджетних програм забезпечує доведення до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів копій затверджених паспортів відповідних бюджетних програм. Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів інформують відповідні територіальні органи Державного казначейства України шляхом подання їм копій затверджених паспортів бюджетних програм.

Видатки розпорядникам бюджетних коштів за відсутності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм здійснюватися не будуть.