01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.10.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 21 388 млн грн.

Щодо можливості збільшення суми договору у зв'язку із збільшенням курсу валют

28 сiчня 2009

Запитання:

 

На основі якого документу бюджетна організація може збільшити суму договору у звязку із збільшенням курсу валют, якщо це не передбачено в основному договорі?

 

Відповідь:

 

Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін та є істотною умовою договору. Зміна ціни після укладання договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом (частина 1,2 статті 632 Цивільного кодексу України).

Згідно частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України зміна умов договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. У разі зміни договору зобов’язання змінюється з моменту досягнення домовленості про зміну договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його змін.

Стаття 654 Цивільного кодексу України визначає, що зміна договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється.

Відповідно до статті 524 Цивільного кодексу України зобов’язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні, сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті.

У тому випадку, якщо договір укладається у порядку, встановленому Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 17.10.2008 №921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 №1017), то слід мати на увазі, що відповідно до частини 2 пункту 84 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору, крім випадків, визначених порядком зміни умов договору про закупівлю, що затверджується уповноваженим органом. Згідно підпункту 5 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1036 „Про деякі питання організації бюджетного процесу” з метою економії бюджетних коштів передбачити під час укладання договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за результатами проведення торгів (тендерів) положення щодо заборони збільшення вартості товарів, робіт і послуг, крім непередбачуваних випадків, зокрема тих, що пов’язані із зміною курсу валюти.

Окрім цього варто зазначити, що збільшення ціни договору замовником, за яким виступає бюджетна установа, можливо лише у тому випадку, якщо відповідні кошти передбачені кошторисом згідно статті 51 Бюджетного кодексу України.