01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.10.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 21 388 млн грн.

Яким чином здійснювати бухоблік та списання книг подарункового фонду бібліотеки?

27 сiчня 2009

Запитання:

 

Виконуючи інструкції з обліку основного фонду та фонду навчальної літератури та дотримуючись положення про цілісність фондів, подарункову літературу обліковуємо на загальних засадах, тобто в інвентарній та сумарній книзі основного фонду.

Проте виникла проблема з бухгалтерським обліком, оскільки бухгалтерія обліковує подарункову літературу за окремими рахунками, що порушує цілісність обліку фонду, розділяючи його на частини.

А ще більша проблема виникне при списанні книг подарункового фонду, оскільки бібліотекар не може пам'ятати через кілька років, як та чи інша книга потрапила у фонд: чи то через бюджетні надходження, чи як подарунок.

Допоможіть, будь ласка, підкажіть, якими документами користуватися, щоб уникнути правового нігілізму у даній ситуації.

 

Відповідь:

 

Відповідно до статті 112 Бюджетного кодексу України, Державне казначейство України встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів, видає інструкції з цих питань та здійснює контроль за їх дотриманням.

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. №114 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 р. за №890/4183 для обліку бібліотечних фондів, незалежно від вартості окремих примірників книг, передбачено субрахунок 112 „Бібліотечні фонди”. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи (в. ч. бібліотечні фонди), нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво бюджетних установ визначено в Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженій наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 №64 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 №30) та зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 15.03.2005 за №300/10580.

Списання інших необоротних матеріальних активів (в т.ч. бібліотечних фондів здійснюється відповідно до Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 №142/181 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.2001 за №787/5978.