01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.10.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 21 388 млн грн.

У яких випадках складається прийомний акт матеріальних цінностей (закуплених, отриманих по нарядах)?

26 сiчня 2009

Запитання:

 

У яких випадках складається прийомний акт матеріальних цінностей (закуплених, отриманих по нарядах)?

 

Відповідь:

 

Відповідно до статті 112 Бюджетного кодексу України Державне казначейство України встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів, видає інструкції з цих питань та здійснює контроль за їх дотриманням.

Так, для бюджетних установ порядок складання типових форм обліку та списання запасів визначено в Інструкції про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, затвердженій наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 №130 та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за №962/5183; порядок складання типових форм з обліку та списання основних засобів - в Інструкції зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам та організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, затвердженій наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 №125/70.