01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.11.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 14 645 млн грн.

Щодо застосування постанови Кабміну №1036 стосовно зміни ціни товару

23 сiчня 2009

Запитання:

 

Прошу надати роз’яснення до застосування підпункту 5 пункту 4 ПКМ № 1036 від 26.11.2008 р., зокрема, які необхідно подати документи в органи казначейства при обгрунтуванні зміни ціни товару (стоматологічні цементи, пасти, інструментарій) за угодами, заключеними по результатах торгів (тендерів).

Через значний ріст курсу валюти постачальники відмовляються від виконання своїх зобов’язань по договорах за старими цінами.

 

Відповідь:

 

Згідно з пунктом 84 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008р. № 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008р. № 1017) (надалі – Положення), договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов тендерної (цінової) пропозиції учасника — переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору, крім випадків, визначених порядком зміни умов договору про закупівлю, що затверджується уповноваженим органом.

Зазначений порядок на даний час не прийнятий.

Отже, всі відносини між замовником та виконавцем-постачальником після укладання договору регулюються Цивільним кодексом та іншими законодавчими актами у сфері зобов’язального права.

Відповідно до статті 638 Цивільного кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, визначені Законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Якщо умовами договору передбачено механізм коригування ціни на матеріали по відношенню до первісної їх вартості протягом певного періоду відповідно до об’єктивних обставин, зокрема зміни ринкової кон’юнктури, сторони можуть укласти додаткову угоду до договору без проведення додаткових процедур закупівель. При цьому, у договорі повинно бути зазначено, через які саме причини можливе це коригування (зміну рівня інфляції, зміну валютного курсу або зміну митних тарифів).

У разі, якщо умовами договору не передбачено зазначений механізм, договір повинен виконуватися згідно з його положеннями.

 

Крім цього, слід зауважити, що зміна ціни після підписання договору може здійснюватися лише за умови, якщо замовник у тендерній документації зазначив можливість коригування ціни при настанні певних об’єктивних підстав. В подальшому, при виконанні договору, до нього можуть вноситись зміни відповідно до його умов, в межах бюджетного призначення. Однак, перед тим, як вносити зміни до ціни договору (одиниці товару) постачальник, який здійснює поставку продукції, надання послуг чи виконання робіт має надати замовнику підтверджуючі документи щодо підстави зміни ціни.

З огляду на вищезазначене, здійснення реєстрації зобов’язань в органах Державного казначейства України за додатковими угодами до договорів про закупівлю щодо коригування ціни договору у зв’язку із зміною валютного курсу можливе на підставі скоригованого річного плану закупівель та без надання документів, що підтверджують проведення додаткової процедури закупівлі.