01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.11.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 14 645 млн грн.


Угору Папка:  / Виконання Державного бюджету / 2018 / Місячний звіт про виконання Державного бюджету України за січень-лютий 2018 року
Опис 
Дата Опис Назва файлу
03.04.18 Розділ I. Доходи W_02dox18.zip
03.04.18 Розділ ІІ.1. Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету W_02pr18.zip
03.04.18 Розділ ІІ.2. Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету W_02f18.zip
03.04.18 Розділ ІІ.3 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету W_02ek18.zip
03.04.18 Розділ ІІІ.1 Кредитування за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету W_02krpr18.zip
03.04.18 Розділ ІІI.2. Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету W_02fkr18.zip
03.04.18 Розділ ІІI.3. Кредитування за класифікацією кредитування бюджету W_02kr18.zip
03.04.18 Розділ IV.1. Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора W_02fin18.zip
03.04.18 Розділ ІV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання W_02borg18.zip
03.04.18 Інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України Dod5.pdf
03.04.18 Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України Dod6.zip
03.04.18 Інформація про надані державні гарантії DOD10.zip
03.04.18 Інформація про здійснені операції з управління державним боргом DOD12.zip
03.04.18 Звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку Dod22.zip
03.04.18 Звіт про використання коштів державного дорожнього фонду Dod23.zip
03.04.18 Звіт про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами Dod24.zip
03.04.18 Звіт про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства Dod25.zip