01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.11.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 14 645 млн грн.


Угору Папка:  / Виконання Державного бюджету / 2017 / Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2017 рік
Опис 
Дата Опис Назва файлу
03.04.18 Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України (Dod1) Dod1.XLS
03.04.18 Звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України (Dod2) Dod2.xls
03.04.18 Звіт про рух грошових коштів (Dod3) Dod3.xls
03.04.18 Розділ I. Доходи (Rik_dox17) Rik_dox17.XLS
03.04.18 Розділ ІІ.1. Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету (Rik _pr17) Rik_pr17.xls
03.04.18 Розділ ІІ.2. Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету (Rik _f17) Rik_f17.xls
03.04.18 Розділ ІІ.3 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету (Rik _ek17) Rik_ek17.xls
03.04.18 Розділ ІІІ.1 Кредитування за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету (Rik _krpr17) Rik_krpr17.xls
03.04.18 Розділ ІІI.2. Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету (Rik _fkr17) Rik_fkr17.xls
03.04.18 Розділ ІІI.3. Кредитування за класифікацією кредитування бюджету (Rik_kr17) Rik_kr17.xls
03.04.18 Розділ IV.1. Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора (Rik _fin17) Rik_fin17.XLS
03.04.18 Розділ ІV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (Rik _borg17) Rik_borg17.XLS
03.04.18 Звіт про бюджетну заборгованість. Розділ І. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету (Загальний фонд) (Dod7z) Dod7z.xls
03.04.18 Звіт про бюджетну заборгованість. Розділ І. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету (Спеціальний фонд) (Dod7s) Dod7s.xls
03.04.18 Звіт про бюджетну заборгованість. Розділ ІІ. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами (Загальний фонд) (Dod7zp) Dod7zp.xls
03.04.18 Звіт про бюджетну заборгованість. Розділ ІІ. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами (Спеціальний фонд) (Dod7sp) Dod7sp.xls
03.04.18 Інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України (Dod8) Dod8.pdf
03.04.18 Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України (Dod9) Dod9.xls
03.04.18 Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу (Dod10) DOD10.xlsx
03.04.18 Звіт про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії (Dod11) DOD11.xlsx